Borgerlig Opposition kommer att ställa upp i kårvalet våren 2015. Vi är ett allmänborgerligt kårparti, utan partipolitisk anknytning, för liberala och konservativa studenter som vill se en förändring i kårpolitiken på Stockholms universitet.

Borgerlig Opposition är stolta över att ha rötter i det kårparti som en gång bidrog till arbetet att avskaffa kårobligatoriet. Nu vill vi fortsätta arbeta för studenternas och Stockholms universitets frihet. Vi vill ge studenter större frihet att själva anpassa sina studier, sin ekonomi, sitt arbete och vardagsliv.

Vår utgångspunkt för vårt kommande arbete under våren 2015 är att arbeta för att långsiktigt och kortsiktigt förbättra situationen för de studerande vid Stockholms universitet genom att värna om individens frihet och studenternas möjligheter att själva påverka sin studiesituation.

I dag har vänsterns studentförbund tillsammans med socialdemokratiska studenter 25 av 41 mandat i kårfullmäktige. Den politik som drivs anser vi förbiser stora behov hos studenterna att kunna anpassa sina studier efter individuella behov. Det är något som Borgerlig Opposition avser förändra.

Det är vår uppgift att hjälpa till att bygga en bättre och mer hållbar situation för alla studenter vid Stockholms universitet där studenten själv ska ha möjlighet att anpassa sina studier efter individuella behov och önskemål. Vårt arbete kommer att bygga på de idéer och tankar som följer.

Lämna en Kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *