Borgerlig Opposition är ett nybildat kårparti som har sina rötter från kårpartiet Borgerliga Studenter som tidigare har varit ett politiskt borgerligt kårparti vid Stockholms universitets studentkår. Borgerliga studenter bildades av Högerstudenterna (FMSF) i slutet av 1960-talet och var aktiva fram till början av 2010-talet då partiet avvecklades. När kårpartiet först bildades hette det Opposition ‘68 (BSO ‘68) och grundades som en motreaktion på vänsterns kårhusockupation 1968.

Kårpartiet har ofta samarbetat med det Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) och studentförbundet har vid Stockholms universitet de ansluta studentföreningarna FMS-Stockholm och Högerjuristerna. En av de dåtida grundarna av Borgerliga Studenter var Carl Bildt (f. 1949), Sveriges statsminister 1991-1994 och tillika ordförande i FMSF 1973. Andra som också varit aktiva för Borgerliga Studenter är Fredrik Reinfeldt (f. 1965) Sveriges statsminister 2006-2014, ordförande i Borgerliga Studenter 1988-1989 och Anna Kindberg Batra (f. 1970) partiledare för Moderaterna (M) 2015-, kårordförande (Borgerliga Studenter).

Kårpartiet Borgerliga Studenter var en motkraft mot de många vänstergrupperingar som genom åren har funnits i SUS kårfullmäktige och hade som sitt främsta mål att avskaffa kårobligatoriet. En målsättning som förverkligades under regeringen Reinfeldt då kårobligatoriet upphävdes. Syftet att opponera mot den vänsterhegemoni som i dag råder i kåren på Stockholms universitet kvarstår dock. Det är vårt mål att en starkt frihetlig och om akademin värnande opposition ska finns som hävstång mot vänstern och det är därför vi nu återbilder kårpartiet; nu under namnet Borgerlig Opposition.

Det Fria Moderata Studentförbundet är ett partipolitiskt obunden studentförening med företrädare och anhängare från alla borgerliga partier.
Den som önskar läsa mer om FMSF kan besöka FMSF:s hemsida: fmsf.se

Lämna en Kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *