Borgerlig Oppositions utgångspunkt är att arbeta för att långsiktigt och kortsiktigt förbättra situationen för de studerande vid Stockholms universitet genom att värna om individens frihet och studenternas möjligheter att själva påverka sin studiesituation. Vi vill dessutom bedriva mer studentnära kårpolitik för att aktivt bidra till ett modernare universitet. Vår ideologiska utgångspunkt är varje individers frihet, lika värde, rätt till liv och vilja att ta sitt eget ansvar. Varje individs frihet innebär rätten att bestämma över sig själv, sitt eget liv och strävan efter egen lycka. Friheten är som sådan begränsad när en individs agerande tydligt kränker den andres.

Vi anser att det är vår uppgift att hjälpa till att bygga en bättre och mer hållbar situation för alla studenter vid Stockholms universitet – studenten ska själv ha möjlighet att anpassa sina studier efter individuella behov och önskemål.
Läs hela partiprogrammet här.

Nedan följer de frågor som Borgerlig Opposition kommer driva om vi blir valda till kårfullmäktige:

Utbildning
– Införa ett treterminssytem
– Bredda utbudet av relevanta sommarkurser
– Färre närvaroobligatorium på utbildningarna
– Fler inspelade föreläsningar
– Minska antalet gruppexaminationer

Arbetsmarknad och Ekonomi
– Höja fribeloppet
– Utökat samarbete med näringslivet

Jämlikhet
– Kursutvärderingar ska innehålla frågor om lika villkor och jämlikhet
– Tillgänglig information på institutionen och institutionens hemsida till kontaktpersoner för villkors- och jämlikhetsfrågor.
Se till att alla institutioner har en likabehandlingsplan

Kårkaffe
– Kårkaffe för fem kronor
– Ökad konkurrens och en seriös upphandling

Kandidatceremoni
– Alla som tar en kandidatexamen förtjänar en riktigt härlig kandidatceremoni precis så som master- och magisterstudenterna får idag vid Stockholms universitet

 

Lämna en Kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *